Tailormoldlogo

Kwaliteitscontrole

kwaliteitsgarantie

Een essentiële stap in het produceren van hoogstaande, precieze stukken is de kwaliteitscontrole.

Metingen

Naast tussentijdse metingen gedurende het productieproces, wordt op het afgewerkte stuk ook een 2D of 3D-meting gedaan om te controleren of het binnen de dimensionele toleranties valt.
De informatie uit deze metingen wordt verwerkt in een meetrapport en, indien gewenst, de nodige certificaten.

Functionele controle

Naast de opmetingen zijn ook de functionele testen onmisbaar. Elk functioneel onderdeel, statisch of dynamisch, wordt grondig getest vooraleer het product wordt vrijgegeven.

vrijgave

Zowel de metingen als functionele testen zijn onderdeel van het vrijgaveprotocol dat in samenspraak met de klant wordt opgesteld.