Tailormoldlogo

Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

1. Privacy en disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Tailormold website.
Iedere websitebezoeker is gebonden aan deze voorwaarden.

Als websitebezoeker verklaart u uitdrukkelijk dat u de verantwoordelijkheid aanvaardt om deze voorwaarden regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

2. Uw persoonlijke gegevens

U kunt de website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie vrij te geven.
Persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u deze vrijwillig aan Tailormold verstrekt door gebruik te maken van het contactformulier of een e-mail te sturen.
Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij deze gegevens absoluut nodig hebben om uw contactverzoek te verwerken.

U kunt te allen tijde een verzoek indienen om deze gegevens te verwijderen door een e-mail te sturen naar mail@tailormold.be.

De Tailormold website gebruikt een aantal cookies, met als enig doel de werking en optimalisatie van de site.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop Tailormold uw gegevens heeft verwerkt, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit op het adres Rue de la Presse 35, 2000 Brussel, België, of per e-mail naar contact@apd-gba.be.

3. Inhoud

Alle informatie – in de vorm van tekst, bestand, afbeelding of vergelijkbaar – wordt door Tailormold uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden.
Als gebruiker van deze website erkent u uitdrukkelijk dat de informatie op deze website, beschermd is door intellectuele eigendomsrechten en eigendom blijft van Tailormold.
Het is niet toegestaan om deze op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, weer te geven, te kopiëren, te wijzigen of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tailormold.
Het is tevens verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan, met uitzondering van het automatisch opslaan in de cache van uw browser.

4. Aansprakelijkheid

Tailormold kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of tekortkomingen in de op deze website verstrekte informatie.
Eventuele onjuistheden of tekortkomingen op deze website kunnen geen aanleiding geven tot schadeclaims.

5. Logbestanden

Bijna elke keer dat u een website bezoekt, worden uw acties opgeslagen in logbestanden op de webserver.
Deze website maakt alleen gebruik van standaard logbestanden, waarin alleen basisinformatie wordt opgeslagen, zoals de datum/tijd waarop een pagina is bekeken.
Ook het IP-adres van de bezoeker wordt in een database opgeslagen.

Dergelijke informatie wordt alleen gebruikt om de website af te stemmen op uw behoeften, om bepaalde trends te analyseren, om de website te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen.
Tailormold voert geen analyses uit met betrekking tot uw IP-adres.

6. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies die demografische informatie over bezoekers verzamelen.

7. Beveiliging

Op deze website zijn verschillende maatregelen van kracht om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zowel online als offline.

In geen geval zal uw persoonlijke informatie worden gedeeld met, of verkocht aan, derden.

U heeft het recht op toegang tot, en rectificatie van uw persoonlijke gegevens waarover Tailormold beschikt.
Indien u dit wenst, kunt u een e-mail sturen naar mail@tailormold.be.

8. Links

Deze website bevat links naar andere sites.
Tailormold heeft geen zeggenschap over deze sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.
Het privacybeleid van Tailormold heeft alleen betrekking op gegevens die via deze website worden verzameld.

9. Wijzigingen

Tailormold behoudt zich het recht voor om haar Privacybeleid ten alle tijde te wijzigen.