Tailormoldlogo

Prototypes

Een beeld zegt meer dan
1000 woorden

Deze stelling gaat des te meer op voor nieuwe producten.
Om zich te vergewissen van vormgeving, pasvorm, montagemogelijkheden, en dergelijke meer, is het aangewezen alvorens over te gaan naar de productie van de modellen of mallen, het product in een goedkopere versie te evalueren.
Daarom maken we prototypes en zichtmodellen. Indien gewenst maken we zelfs een functioneel model zodat het in levensechte omstandigheden getest kan worden.
Niet zelden worden de prototypes op schaal uitgevoerd, zodat de hanteerbaarheid ervan toeneemt.

Ongeacht het gewenste prototype staan wij U met onze ervaring bij om tot de meest kostefficiënte en functionele oplossing te komen.

Belangrijke afwegingen bij de productie van prototypes

Keuze van het materiaal

Vaak wordt uit kostenoverweging, of voor de productiemethode, het prototype uit een ander materiaal gemaakt dan het uiteindelijke product. Indien het prototype enkel bedoeld is voor visuele inspectie is dit geen probleem, maar indien er ook functionele testen uitgevoerd worden op het prototype moet hier rekening mee gehouden worden.

Wanddikte en radii

Een kleine wanddikte en kleine radii kunnen voor het frezen problemen geven. Het is dan aangeraden om de wanddikte en radii te vergroten. Indien dit niet kan is het aangewezen om de productie van het prototype via proto-mallen te doen.

Aantallen

Indien er meerdere stukken gevraagd worden, zal uit kostenafweging eerder voor het maken van een mal gekozen worden, waarin het prototype gevormd wordt.

3D Printing

3D printing is voor het prototyperen van complexe producten veelal prijsgunstiger dan klassieke technieken. Voor grotere producten, groter dan het printbed, is dit niet altijd het geval.
Bijkomende issues zijn de materiaaleigenschappen die vaak anders zijn en het feit dat grotere modellen uit verschillende, verlijmde, stukken bestaan.