Tailormoldlogo

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We zijn ons terdege bewust van onze rol in de maatschappij.
We weten dat we veel te danken hebben aan de maatschappij, en willen er dan ook een belangrijke bijdrage voor terug leveren.

De belangrijkste bijdrage die we leveren, zit in de tewerkstelling.
Niet alleen van onze vaste medewerkers maar ook de kansen die we jaarlijks bieden aan stagiairs en jobstudenten. Door onze relaties met de scholen in de omgeving, stellen we meerdere studenten te werk. Soms gaat het over 1 of 2 dagen per week, in andere gevallen gaat het over blokstages.
Op deze manier kunnen we elk jaar 4 tot 5 studenten een eerste jobervaring bezorgen.

Ook onze eigen mensen worden de kans geboden om hun ervaringen uit te breiden.
Door verschillende interne en externe opleidingen leren ze nieuwe technieken kennen, worden ze op de hoogte gehouden van nieuwe producten en materialen, krijgen ze grondige veiligheidsinstructies of kunnen zij zich bekwamen in ondersteunende functies (brandveiligheid, kwaliteit, heftruck,…).

In dezelfde sfeer, geven we onze steun aan meerdere onderzoeksprojecten in het domein van de productie of de verbetering ervan en dit in samenwerking met universiteiten, hogescholen en sectorfederaties.

Daarnaast proberen we elk jaar opnieuw een aantal organisaties financieel te steunen. Zo hebben we geldelijke stortingen gedaan voor lokale sportbewegingen en de scouts, maar geven we ook studententeams de mogelijkheid om aan gunstige voorwaarden hun onderdelen aan te kopen.

Ook de natuur en het behoud ervan vallen binnen onze verantwoordelijkheid.
We zijn helaas een energie-intensief bedrijf en kunnen daar vooralsnog niet omheen.

We hebben niettemin belangrijke investeringen gedaan om het energiepeil van onze bedrijfsgebouw te verbeteren. In het bijzonder hebben we de afgelopen jaren de dak- en raamisolatie aanzienlijk verbeterd en het gebruik van kunstlicht verminderd.
Waar mogelijk hebben we oude motoren vervangen door dynamische motoren, die hun verbruik reguleren in functie van de afname.

Bij stille momenten (zoals de kerstvakantie) worden zoveel mogelijk energieverbruikers afgeschakeld.

Momenteel onderzoeken we de opvang van hemelwater en de installatie van fotovoltaïsche panelen.